Pensioenbedragen 2021

 De nieuwe pensioenbedragen 2021 zijn gepubliceerd.

De definitieve bedragen kunnen officieel nog afwijken, maar de verwachting is dat deze niet of nauwelijks zullen verschillen.

De bedragen zijn nodig voor:

  • Berekening beschikbare premie of jaarlijkse      pensioenopbouw
  • Het nabestaandenpensioen in een beschikbare      premieregeling
  • De eigen bijdrage

AOW franchise


2021

2020

100/75   X enkele AOW-gehuwden

€   14.544

€   14.167

100/66,28   X enkele AOW gehuwden

€   16.458

€   16.030

100/70   X enkele AOW gehuwden

€   15.583

€   15.178

Iedere Nederlandse ingezetene recht heeft op AOW, daarom wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. 

Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.

Waar vindt u uw AOW-franchise?
In het pensioenreglement vindt u welke franchise voor uw pensioenregeling van toepassing is. Hierin vindt u ook de peildatum waarop de franchise jaarlijks wordt aangepast.
Heeft u een andere franchise dan hierboven vermeld? Neem dan contact met ons op.

Maximum pensioengevend loon in 2021
Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2021 € 112.189 (2020: € 110.111). Voor salarissen boven dit bedrag is de pensioenopbouw niet fiscaal aftrekbaar.

Daglonen 
De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het (bruto)minimumloon per dag, en gaan dus per 1 januari 2021 ook met 0,28 procent omhoog.
Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2021 vastgesteld op € 223,40.
Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2021 vast op € 58.311 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Pensioenakkoord juli 2020

Met onderstaande link kunt u een artikel over de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord downloaden.

200707_Pensioenakkoord.pdf

Conceptbenefits gaat verder groeien binnen netwerk van Söderberg & Partners

Met onderstaande link kunt u het persbericht downloaden waarin onze samenwerking met Söderberg & Partners bekend is gemaakt.

200629 Persbericht

Nieuwsbrief Conceptbenefits 

Met onderstaande link kunt u onze nieuwsbrief downloaden.

Nieuwsbrief Conceptbenefits  juni 2020 

Nieuwsbrief Conceptbenefits september 2020

Nieuwsbrief Conceptbenefits november 2020

 


 

 
 
 
E-mailen
Bellen